&f-base - Pomoc ALEPH

Spis treści pomocy

Zamknij pomoc
Podstawy Przejdź na początek strony

Nawigacja

Po ekranach WWW OPAC można poruszać się używając przycisków przeglądarki lub przycisków nawigacyjnych na ekranach WWW OPAC.

Ekran ten składa się z dwóch ramek: Górna ramka to paski menu. Ramka ta występuje na każdym ekranie i zawiera postawowe funkcje i ustawienia użytkownika. Duża dolna ramka wyświetla różne opcje wyszukiwania oraz ekran z wynikami.

Logowanie

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, podaj swój ID/kod czytelnika i hasło. Logowanie pozwala na personifikowanie danych o bazach i opcji wyświetlania, umożliwia również zamawianie egzemplarzy.

Rejestracja

Aby zarejestrować się, kliknij Zarejestruj na stronie Zaloguj/Zarejestruj. Wpisz maksymalnie dużo informacji. Na końcu procesu rejestracji,wyświetli się kod i hasło, które umożliwią logowanie do systemu.

Typy wyszukiwań

Istnieje pięć typów wyszukiwań, dostępnych w WWW OPAC: Podstawowe, W wielu bazach, W wielu polach, CCL, Zaawansowane. Aby wybrać odpowiedni typ wyszukiwania, należy kliknąć odpowiedni link na ekranie wyszukiwania. Więcej informacji znajduje sie w Wyszukiwaniu.

Wymagana przeglądarka

Potrzebna jest przeglądarka internetowa (Internet Explorer 5,x lub wyższy; Netscape 6,2 lub wyższy), skonfigurowana do wyświetlania znaków opartych na Unicode. Użytkownicy Windows potrzebują Windows 95 lub wyższej wersji (zalecay Windows 2000) z zainstalowanymi Global IMEs (input method editors). Użytkownicy Macintosh'a potrzebują OS9.x z zainstalowanym odpowiednim pakietem językowym lub OS X.

Zestawy znaków i kodowanie Przejdź na początek strony

Rekordy katalogowania kodowane są w Unicode. Unicode pozwala na wyświetlanie ogromnej ilości alfabetów i znaków diakrytycznych (znaków akcentów) oraz znaków specjalnych.

Wyświetlanie znaków innych niż łacińskie Jeżeli widzimy dziwne znaczki w niektórych rekordach w WWW OPAC, wina może leżeć po stronie przeglądarki. Kolekcje moga zawierać tytuły zapisane w alfabetach innych niż łaciński. Aby poprawnie wyświetlić te rekordy, należy użyć przeglądarki, która potrafi wyświetlać te znaki. Generalnie, przeglądarka powinna obsługiwać Unicode (zestaw znaków UTF-8), i musi posiadać odpowiednie czcionki.
W starszych przeglądarkach, niektóre znaki w alfabetach innych niż łaciński, wyświetlą się jako grupa czterech liter i liczb.

Ustawianie w przeglądarce odpowiedniej strony kodowej:

 • Internet Explorer:
  Z menu Widok, należy wybrać Kodowanie, a następnie kliknąć Automatyczny wybór.

 • Netscape:
  Z menu Widok, należy wybrać Kodowanie znaków, następnie Wybór automatyczny, a następnie Wszystkie [dla Netscape 6,x] lub Uniwersalny [dla Netscape 7,x].
Czcionka Arial Unicode MS, zapewnia najbardziej kompleksowe wsparcie dla znaków Unicode. Dostępna jest z następującymi produktami Microsoft: Publisher 2000, Office 2000 Professional, Office
Jeżeli czcionka Arial Unicode MS jest niedostępna, można użyć innych czcionek w WWW OPAC. Więcej informacji na temat innych czcionek wspierających Unicode, zobacz link Useful resources na stronie www.unicode.org.

Moje konto Przejdź na początek strony

Ekran Moje konto wyświetla informacje o udostępnianiu, dotyczące czytelnika. Pozwala również na przeprowadzanie kilku działań online.

Można zobaczyć aktualny stan swojego konta w zestawieniu Aktywność czytelnika:

 • Wypożyczenia (dla bazy administracyjnej): ekran umożliwia przejście do danych o wypożyczeniach. Dodatkowo, klikając podkreślony numer, otrzymujemy dwie opcje przedłużania wypożyczeń.
  • Przedłuż wszystko: wybierz tę opcje z paska menu, aby przedłużyć wszystkie aktualnie wypożyczone egzemplarze.
  • Aby przedłużyć wybrane egzemplarze kliknij na podkreślony numer przy jego opisie. Otworzy się okno Szczegóły wypożyczeń, w którym możesz przedłużyć termin zwrotu (jeżeli nie przekroczyłeś terminu zwrotu, masz rozliczone transakcje finansowe z biblioteką)
 • Lista historii wypożyczeń: jest to lista wszystkich kiedykolwiek wypożyczonych egzemplarzy i szczegóły ich wypożyczeń.
 • Zamówienia: jest to lista egzemplarzy, na które sa złożone zamówienia oraz statusy tych zamówień.
 • Transakcje finansowe: jest to lista aktualnych transakcji finansowych z ich statusami.
Dodatkowo, ekran Moje konto wyświetla ogólne informacje o udostępnianiu:
 • Komunikaty dla czytelnika
 • Blokady udostępniania czytelnika
 • Profil osobisty czytelnika z opcją edycji
 • Profile SDI czytelnika z opcją edycji
 • Adresy czytelnika (czytelnik musi posiadać specjalne uprawnienia do edycji danych adresowych)
 • Opcja zmiany hasła

 • Informacje administracyjne
 • Opcja zostawienia uwagi dla wypożyczającego
Dostęp do Mojego konta wymaga hasła, w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu do rekordów czytelnika.
Należy pamiętać, że w celu ochrony danych osobistych, system nie pozwala na używanie klawisza Wstecz przeglądarki, na większości ekranów Mojego konta. Zamiast przejść do poprzedniej strony, system otworzy stronę wyświetlaną przed wyświetleniem Mojego konta.

Bazy Przejdź na początek strony

Aby zobaczyć listę dostępnych baz, kliknij Bazy na pasku menu.

Opcje wyświetlania Przejdź na początek strony

Opcje te pozwalają na ustawienie sposobu wyświetlania danych na ekranie. Na przykład, można określić język interfejsu, format, w którym rekordy będą wyświetlane. Opcje te można również ustawiać na ekranie Moje konto (profil osobisty). Zalogowany czytelnik może zapisać zmienione opcje wyświetlania.

Indeksy Przejdź na początek strony

Indeksy (Autorów, Tytułów, Haseł przedmiotowych itd), pozwalają na przeszukiwanie katalogu uporządkowanego alfabetycznie.
Wybierz indeks który chcesz przeglądać, wpisz tekst, od którego chcesz zacząć wyszukiwanie. Tekst pojawi się na górze przewijalnej listy. Na przykład, wpisanie litery a, wyświetli listę przeglądania (listę alfabetyczną) zaczynającą się od ltery a.

Lista przeglądania Przejdź na początek strony

Lista przeglądania wyświetla liczbę rekordów dla każdej pozycji i określa, czy istnieją jakieś odsyłacze dla danej pozycji. Kliknięcie w hasło wyświetli powiązane z nim rekordy. Kliknięcie w Odsyłacz/KHW wyswietli hasła powiązane z hasłem wyszukanym

Na liście przeglądania można kliknąć przycisk hasła , aby wyszukać listę prac powiązanych z hasłem. Należy pamiętać, że przycisk hasła jest aktywny tylko wtedy, gdy podświetlone hasło posiada powiązane rekordy skrócone.

Pełny widok rekordu Przejdź na początek strony

W Pełnym widoku rekordu, możemy wyświetlic rekord na wiele sposobów, zmieniających standardowe etykiety ALEPH na etykiety nazw lub etykiety alfanumeryczne. Można wybrać również Kartę katalogową lub Styl cytaty.

Pełen widok posiada odsyłacze, pozwalające na przejście do:

 • Listy przeglądania
 • Innych, podobnych rekordów, na przykład, innych rekordów dotyczących tego tematu
 • Wyszukiwania, w celu wyszukania powiązanych informacji
 • Danych o egzemplarzach
 • Plików zewnętrznych, takich jak kopie elektroniczne
Dodatkowo, Pełen widok rekordu, pozwala na użycie określonych opcji. Opcje te znajdują sie na pasku opcji, pojawiającym się nad Pełnym widokiem rekordu.
 • Aby zapisać rekord na serwerze, należy kliknać Zapisz na serwerze. Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników, posiadajacych uprawnienia do zapisu w swoim profilu czytelnika.
 • Aby zapisac rekord na komputerze lokalnym lkub wysłać przez e-mail, nalezy kliknąć Zapisz/Wyślij.
 • Aby dodać dokument do swojej e-półki, należy kliknąć Moja e-półka .

Wyszukiwanie Przejdź na początek strony

Funkcja Wyszukaj umożliwia znalezienie rekordów za pomocą słów kluczowych lub fraz. Aby przeprowadzić wyszukiwanie, kliknij link Wyszukaj na pasku menu. Istnieje pięć typów wyszukiwań, dostępnych w WWW OPAC: Proste; W wielu bazach; W wielu polach; CCL; i Zaawansowane.

Wyszukiwanie zaawansowane Przejdź na początek strony

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na przeszukiwanie bazy danych, wyszukując słowa kluczowe występujące w dowolnym miejscu rekordu, lub tylko w określonych polach (np. autor, tytuł, wydawca). Możemy wybrać pola, wykorzystując rozwijane menu. WWW OPAC oferuje różne pola takie jak autor, tytuł, hasło przedmiotowe i tak dalej. Wzajemny stosunek pomiędzy tymi trzema polami jest obsługiwany przez operator logiczny AND. Aby wyświetlić listę rekordów, kliknij na link Liczba trafień.

Wyszukiwanie proste Przejdź na początek strony

Na tym ekranie, można wyszukiwać we wszystkich polach lub wybrać pole do wyszukiwania np. autor, hasło przedmiotowe, rok wydania.
Aby wyszukać słowa występujące obok siebie, należy zaznaczyć Tak w polu Słowa sąsiadujące?.

Konstruowanie zapytania wyszukiwawczego Przejdź na początek strony

System wyświetla i sortuje listy do 9999 rekordów.

ALEPH obsługuje operatory logiczne and , or i not. Gdy brakuje operatora logicznego, domyślnie stosowany jest and. Operatory mogą być pisane w języku angielskim lub wyrażane za pomocą następujących symboli:

 • AND = + (znak plus)
 • AND = & (ampersand)
 • OR = | (znak pipe)
 • NOT = ~ (tylda)
Wszystkie wyszukiwania można ograniczać do formatu i przedziału czasowego. Ograniczenia te można zdefiniować w dolnej części ekranu wyszukiwania.
Oprócz podpowiedzi do wyszukiwania na dole każdego ekranu wyszukiwania, dla wszystkich typów wyszukiwań stosowane są poniższe reguły:

Znak ? lub * (gwiazdka), moga być stosowane w środku, po lewej i prawej stronie słowa, ale nie mogą występować częściej niż raz w zapytaniu.

Symbol # może służyć do wyszukiwania różnych wersji pisowni, gdy jedna wersja słowa posiada jeden znak więcej niż druga. Na przykład, colo&#35:r spowoduje wyszukanie zarówno słowa color jak i colour; a arch#eology spowoduje wyszukanie zarówno słowa archaeology jak i archeology.

Znak ! może służyć do wyszukiwania różnych wersji pisowni, w przypadkach gdy pisownia może różnić się jednym znakiem. Na przykład, wom!n spowoduje wyszukanie zarówno słowa woman jak i women.

Symbol % poprzedzający numer, można umieszczać pomiędzy słowami, aby określić maksymalny odstęp pomiędzy słowami, niezależnie od ich kolejności. na przykład, england %3 ballads spowoduje wyszukiwanie Ballads of England , Ballads of Merry Olde England i England and Her Ballads.

Znak ! poprzedzający numer, można umieszczać pomiędzy słowami, aby określić maksymalny odstęp pomiędzy słowami, z zachowaniem kolejności występowania słów. W tym przypadku, ballads !3 england spowoduje wyszukanie Ballads of England i Ballads of Merry Olde England ale nie England and Her Ballads.

Pomiędzy słowami mogą być umieszczane symbole -> (myślnik i znak większości). Oznacza to, że chcesz wyszukać rekordy, które zawierają słowa od pierwszego słowa (włącznie) aż do drugiego. To wyszukiwanie jest szczególnie przydatne do ograniczenia zestawu rekordów ze względu na rok wydania. Nie ma możliwości stosowania słowa "do" zamiast tych symboli.

Oto przykład: 1993 -> 1996

Język poleceń CCL(Common Command Language) Przejdź na początek strony

Język poleceń CCL można używać do wyszukiwania słów i haseł w kilku różnych indeksach jednocześnie. Przy wyszukiwaniu za pomocą języka CCL niezbędna jest znajomość kodów indeksów słów i haseł. Skróty używane w języku CCL można znaleźć w Kody CCL.

Oto przykład: ((wau=carlyle or ruskin or hegel) and (wti=cultur?))
Spowoduje to wyszukanie dowolnej pozycji napisanej przez autora o nazwisku Carlyle lub Ruskin lub Hegel, zawierających w dowolnym tytule słowo zaczynające się od cultur, na przykład, culture, cultures, cultural np culture, cultures, cultural.

Kody CCL Przejdź na początek strony td>

Poniżej przedstawiamy skróty stosowane w języku poleceń CCL:

TIT - Tytuły
AUT - Autorzy
SUB - Hasła przedmiotowe
SRS - Serie
LOC - Sygnatura
WRD - Słowa z całego rekordu
WTI - Słowa z pola tytułu
WAU - Słowa z pola autora
WPL - Słowa z pola miejsca wydania
WYR - Rok publikacji

Wyszukiwanie w wielu bazach Przejdź na początek strony

Wyszukiwanie w wielu bazach pozwala to na jednoczesne wyszukanie zestawu rekordów w wybranych bazach. Po kliknięciu Dalej, pojawi się ekran wyników wyszukiwania w wielu bazach. Ekran ten zawiera listę przeszukiwanych baz, z liczbą rekordów znalezionych w każdej bazie. Kliknięcie w odpowiednią bazę, spowoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania w danej bazie.

Wyszukiwanie w wielu polach Przejdź na początek strony

Opcja wyszukiwania Wiele pól umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w więcej niż jednym zbiorze słów, z operatorem "AND" pomiędzy nimi. Wypełnienie więcej niż jednego pola, powoduje zawężenie wyszukiwania.

Praca z listą wyników Przejdź na początek strony

Lista wyników standardowo wyświetlana jest w formacie skróconym. Format wyświetlania można zmienić (Opcje wyświetlania w górnym menu).
Istnieją dwie opcje, pozwalające na przejście do wybranego rekordu w zestawie, Skocz do tekstu i Skocz do # (numeru na liście). Opcje te widoczne są nad listą wyników.
W formacie skróconym możemy klikać na nagłówki kolumn, w celu sortowania listy (na przykład, klikając autor sortujemy rekordy według autorów, a następnie rok

Utwórz podzestaw Przejdź na początek strony

Należy zaznaczyć interesujące nas rekordy na liście wyników, a następnie kliknąć Utwórz podzestaw.
Nowy zestaw pozostanie w Poprzednich wyszukiwaniach do zakończenia sesji. Jedynym sposobem na odróżnienie podzestawu od pełnego zestawu rekordów jest liczba rekordów - nie zmienia się opis zapytania wyszukiwawczego, ponieważ oryginalne zapytanie nie zostaje zmienione. W Poprzednich wyszukiwaniach, podzestawy można łączyć z innymi wyszukiwaniami czy podzestawami.

Filtr Przejdź na początek strony

Po kliknięciu w Filtr na pasku opcji listy wyników pojawia się ekran z formularzem filtrów, na którym można definiować własne filtry lub korzystać z filtrów predefiniowanych.

Szeregowanie Przejdź na początek strony

Możemy szeregować wyniki, dodając dodatkowe słowa do zapytania wyszukiwawczego, użytego w bieżącym wyszukiwaniu. Rekordy szeregowane są zgodnie z formułą biorącą pod uwagę liczbę występowania słowa w rekordzie i wagę słowa (na przykład, jeżeli słowo występuje w tytule, będzi posiadało większą wagę).

Zawęź Przejdź na początek strony

Zawężanie pozwala na rozszerzenie lub zawężenie strategii wyszukiwania, poprzez rozszerzenie terminologii lub tworzenie podzestawów wyszukiwawczych.

Zapisywanie i wysyłanie wyników wyszukiwania Przejdź na początek strony

Po wybraniu rekordów, możemy je zapisać lub wysłać e-mailem
Aby wysłać listę rekordów e-mailem:

 1. Należy klinąć Zapisz/Wyślij aby wyświetlić formularz Wyślij lub zapisz wybrane rekordy.
 2. Należy wybrać format rekordu, lub utworzyć własny format, wybrać kodowanie, i wypełnić pole adresu e-mail. Pola nazwa, temat i tekst są opcjonalne, i mogą być pomocne przy zarządzaniu wiadomościami e-mail.
 3. Kliknij Wyślij/Zapisz.

Aby zapisać rekordy na dysku:
 1. Należy klinąć Zapisz/Wyślij aby wyświetlić formularz Wyślij lub zapisz wybrane rekordy.
 2. Należy wybrać format rekordu, lub utworzyć własny format.
 3. Pole adresu e-mail należy pozostawić puste. Pola nazwa, temat i tekst są opcjonalne.
 4. Kliknij Dalej. Pojawi się okno zapisu pliku na komputerze lokalnym.
 5. Kliknij Zapisz wybrane. Pojawi się prośba o podanie szczegółów zapisu i nazwy pliku.
Opcja Zapisz plik na serwerze pozwala zapisać na serwerze albo wybrane rekordy albo podzestaw rekordów z Listy rekordów. Ta opcja jest dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia w swoim profilu. Aby wyświetlić zapisane wyszukiwania, kliknij Poprzednie wyszukiwania na pasku menu.

SDI Przejdź na początek strony

SDI (selektywne rozdzielanie informacji) służy do powiadamiania czytelników o ostatnio dodanych i aktualizowanych rekordach, które należą do ich określonego zakresu zainteresowań. Mechanizm SDI pozwala bibliotece na wysyłanie powiadomień o nowych publikacjach w określonych dziedzinach, a także nowych egzemplarzach czasopism dostarczonych do biblioteki.
Wymagane są uprawnienia SDI w profilu użytkownika, aby móc tworzyć zamówienia SDI.
Aby utworzyć zamówienie SDI, należy kliknąć SDI na aktualnej liście wyników wyszukiwania lub w poprzednich wyszukiwaniach. Pojawi się okno Rekord SDI (nowy/aktualizacja). Jest to okno, w którym możemy utworzyć nowy profil SDI lub aktualizować istniejący, zawierające następujące pola:

 • Nazwa SDI: podaj nazwę, pod którą chcesz zapisać swoje zamówienie.
 • Format wydruku: wybierz format wydruku, w którym chcesz otrzymywać rekordy.
 • Odstęp czasowy: należy zdefiniować odstęp czasowy pomiędzy uruchomieniami zapytania SDI, na przykład, siedem dni, cztery tygodnie, i tak dalej.
 • Komunikat SDI: wpisz tekst komunikatu, dołączanego do powiadomienia SDI.
 • Zamówienie SDI: wyświetla oryginalne zapytanie wyszukiwawcze (na przykład, words= Buddhism).
 • Podbiblioteka SDI: możemy tak ustawić zapytanie SDI, aby było uruchamiane dla określonej lokalizacji lub bez względu na lokalizację.
 • Lista baz SDI: należy wybrać bazy, w których chcemy uruchomić swoje zapytanie SDI.
 • Alternatywny e-mail: możemy zdefiniować alternatywny adres e-mail, służący do wysyłania listy wyników zapytania SDI.
 • Temat e-mail: określa temat listy wyników zapytania SDI.
 • Data wygaśnięcia: określa datę wygaśnięcia ważności profilu SDI. Lista wyników zapytania SDI nie zostanie wysłana po tej dacie.
 • Zawieszenie SDI od/do: można zawiesić wyszukiwanie SDI na określony okres (na przykład, wakacje). Powiadomienia SDI nie będą wysyłane do końca okresu zawieszenia.
 • Kodowanie: należy wybrać kodowanie znaków, w którym chcemy otrzymywać listę wyników SDI.
 • Brak komunikatu podsumowującego: określa, czy chcemy otrzymywać raporty wyszukiwań SDI zakończonych niepowodzeniem (zero rezultatów).
Aby wyświetlić wszystkie swoje profile SDI, należy przejść do Mojego konta i kliknąć profile SDI na pasku opcji. Otwierająca się strona pozwala na wyświetlanie , edycję, powielanie i usuwanie swoich profili SDI. Na tym ekranie, możemy również zawęzić swoje profile SDI. Kliknięcie w tym oknie wyszukiwania online, uruchomi wybrane zapytanie SDI w czasie rzeczywistym. Nie otrzymamy potwierdzenia SDI, dotyczącego egzemplarzy znalezionych w wyszukiwaniu online. ).

Poprzednie wyszukiwania Przejdź na początek strony

Zapytania wyszukiwawcze na ekranie Poprzednie wyszukiwania, można uruchomić ponownie, klikając Wyświetl, lub usunąć z bufora. Należy pamiętać, że wartości wyświetlane w kolumnie liczba rekordów, dotyczą liczby rekordów wyszukanych w momencie pierwszego uruchomienia zapytania. Możemy wyświetlić wyniki poprzednich wyszukiwań, wykorzystać je do ponownego wyszukiwania lub połączyć w jeden zestaw.

 • Aby wyświetlić listę wyszukiwań z poprzednich sesji, kliknij Poprzednie wyszukiwania na pasku menu.
 • Aby wyświetlić wyszukiwanie, należy je zaznaczyć i kliknąć Wyświetl.
 • Aby usunąć wyszukiwanie, należy je zaznaczyć i kliknąć Usuń.
 • Aby połączyć dwa lub więcej wyszukiwań, zaznacz je i klikniij Połącz.
 • Aby wykonać zapytanie SDI dla wyszukiwania, zaznacz je i kliknij Zapytanie SDI.
Połącz umożliwia korzystanie z wielu możliwości z więcej niż jednym zestawem. Na przykład, jeżeli szukaliśmy Chicago, a teraz chcemy wykonac podobne wyszukiwanie dla Illinois, możemy połączyć je, korzystając z predefiniowanych operacji logicznych: and, or, pierwszy minus drugi, drugi minus pierwszy.
Aby połączyć zestawy operacją Pierwszy minus drugi i Drugi minus pierwszy, wybierz tylko dwa zestawy.

Moja e-półka Przejdź na początek strony

Można utworzyć własny zestaw rekordów i zapisać go na Mojej e-półce. Jeżeli jesteś zalogowanym użytkownikiem, rekordy zapisane w Mojej e-półce nie zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Jeżeli korzystasz z konta gościa, bufor jest opróżniany po zakończeniu sesji.
Aby dodać rekordy do Mojej e-półki, należy wybrać rekordy na liście i kliknąć link Dodaj do Mojej e-półki na pasku opcji. Do Mojej e-półki można również dodać rekord aktualnie otwarty w pełnym widoku.
Aby wyświetlić wszystkie aktualnie zapisane rekordy, należy kliknąć Moja e-półka na pasku menu.

Moja e-półka pozwala na:

 • Zapisywanie/wysyłanie rekordów znajdujących się na Mojej e-półce
 • Usuwanie rekordów z Mojej e-półki
 • Tworzenie folderów i przesuwanie do nich rekordów
 • Usuwanie i zmiany nazw folderów
 • Tworzenie szeregowych, równoległych i standardowych zamówień
 • Opróżnianie Mojej e-półki

Egzemplarze Przejdź na początek strony

Aby wyświetlić dane o zasobach dla określonej bazy:
Należy na liście wyników kliknąć podkreśloną nazwę bazy, w kolumie Egzemplarze.
lub
Na ekranie pełny widok rekordu, kliknąć link Egzemplarze.
Pojawi się okno zasobu, zawierające listę egzemplarzy posiadanych przez bibliotekę. Na liście egzemplarzy można zastosować kilka filtrów wyświetlania:

 • Wybierz rok: wyświetlą się tylko egzemplarze wydane w określonym roku
 • Wybierz tom: wyświetlą się tylko określone tomy
 • Wybierz podbibliotekę: wyświetlą się tylko egzemplarze należące do określonej podbiblioteki
 • Ukryj wypożyczone egzemplarze: nie wyświetlą się aktualnie wypożyczone lub zamówione egzemplarze
W oknie zasobów można korzystać z następujących opcji:
 • Zamówienie egzemplarza (jeżeli jest wyświetlany)
 • Zamówienie kserokopii egzemplarza (jeżeli jest wyświetlany)
 • Złożenie rezerwacji na godziny dla egzemplarza (jeżeli jest wyświetlany)
 • Wyświetlenie rozszerzonych informacji o egzemplarzu
Na ekranie zamówienia WMB, wpisz maksymalnie dużo informacji. Pola oznaczone gwiazdką (*) sa obowiązkowe. Opcja ta jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Zamawianie egzemplarzy Przejdź na początek strony

Aby złożyć zamówienie na egzemplarz:

 • Należy kliknąć podkreśloną etykietę egzemplarzy w wybranej bibliotece.
Na liście egzemplarzy możemy:
 • Kliknąć Zamówienie (jeżeli występuje), aby złożyć zamówienie.
 • Kliknąć Szczegóły, aby zobaczyć szczegóły rekordu egzemplarza.
Jeżeli na liście egzemplarzy znajduje się termin zwrotu, oznacza to, że ten egzemplarz jest aktualnie wypożyczony.

Wypożyczenia międzybiblioteczne Przejdź na początek strony

Funkcja umożliwia złożenie zamówienia na pozycje znajdujące się w innej bibliotece. Można wypożyczyć książkę lub czasopismo, lub zamówić kserokopię materiału
Zamknij pomoc