&f-base - Pomoc ALEPH

EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism

Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej
i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy.

Materiał źródłowy pochodzi ze wszystkich gromadzonych i opracowywanych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej
we Wrocławiu wydawnictw ciągłych (rokrocznie ponad 200 tytułów).

Liczy blisko 270 tys. opisów bibliograficznych artykułów za lata 1980-2019 oraz kilkanaście tysięcy ich pełnych tekstów.
Aktualizowana jest codziennie.


DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna – baza bibliograficzna

Baza zawiera informacje o edukacji dolnośląskiej i opracowania merytoryczne o Dolnym Śląsku.

Materiał źródłowy pochodzi z wydawnictw ciągłych o zasięgu ogólnopolskim, gromadzonych w Dolnośląskiej Bibliotece
Pedagogicznej we Wrocławiu oraz z wydawnictw regionalnych, ukazujących się na terenie Dolnego Śląska,
a gromadzonych w poszczególnych dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych.

Liczy blisko 16 tys. opisów bibliograficznych artykułów za lata 2005-2015.
Baza została zamknięta w 2015 roku.